Wiercenie Studni Koszalin
Tomasz Osiecki
75-360 Koszalin,
ul. Sikorskiego 4N
601 961 691
tomekosiecki@vp.pl


Pompy ciepła

sprzedaż, montaż, serwis

Pompy ciepła to zaawansowane technologicznie urządzenia pozwalające na odbiór energii cieplnej zmagazynowanej w naturalnych pokładach w środowisku naturalnym: w ziemi, wodzie i powietrzu i oddające ją do układu grzewczego w postaci systemu centralnego ogrzewania (do wymiennika ciepłej wody użytkowej lub do wentylacji z odzyskiem ciepła). Właśnie dzięki temu, pobierającemu darmową energię ze środowiska naturalnego systemowi większość wytwarzanej przez pompę ciepła energii, to darmowa energia słoneczna skumulowana w nośnikach: gruncie wodzie i powietrzu.

Ze względu na swoją niską, niewiele odbiegającą od temperatury otoczenia temperaturę nośniki energii - źródła ciepła takie jak ziemia, powietrze czy woda nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania lecz pompa ciepła jest w stanie za ich pomocą wytworzyć dużo więcej energii cieplnej niż sama pobiera do działania swojego układu. W uproszczeniu działanie pompy ciepła polega na ogrzewaniu czynnika krążącego w układzie (woda solanka) przez przepływające przez parownik, doprowadzane do wrzenia i w efekcie parujące ciepło ze źródła o niskiej temperaturze.

Instalacja pompy ciepła składa się z trzech głównych elementów:

- dolnego źródła ciepła, czyli układu pobierającego ciepło z otoczenia (kolektor gruntowy)

- urządzenia (pompy ciepła)

- górnego źródła ciepła, czyli układu oddającego ciepło

Kolektory gruntowe można w uproszczeniu podzielić na: kolektory poziome (płaskie), które ze względu na sposób ułożenia dzielimy dodatkowo na równoległe lub spiralne oraz kolektory pionowe (sondy pionowe). W gruncie umieszczany jest duży wymiennik ciepła, składający się na ogół z kilkuset metrów rur, ułożonych w sposób dostosowany do warunków terenowych. Jeżeli nie ma możliwości ułożenia gruntowego wymiennika ciepła w poziomie pod poziomem przemarzania gruntu wówczas należy wykonać odpowiednie wiercenia w głąb ziemi.

Pompy ciepła

Ekologiczne ogrzewanie
tanie ogrzewanie

Copyright © 2018 Tnm.pl