Wiercenie Studni Koszalin
Tomasz Osiecki
75-360 Koszalin,
ul. Sikorskiego 4N
601 961 691
tomekosiecki@vp.pl


Studnie głębinowe Koszalin

wiercenie studni

Lokalizacja studni zarówno głębinowej jak i wierconej jest uzależniona od obecności wody podziemnej oraz od konieczności zachowania niezbędnych przewidzianych przez prawo odległości gwarantujących ochronę studni przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Dla lokalizacji studni kopanej lub z filtrem wbijanym należy uwzględnić głównie wymagane odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Ze względu na realne niebezpieczeństwo przelania i spływania nieczystości ze znajdujących się w pobliżu zbiorników na nieczystości należy zwrócić uwagę na to by miejsce, na którym ma być zlokalizowana studnia, nie leżał niżej niż znajdujący się w pobliżu teren ze zbiornikiem na ścieki lub gnojowicę.

Wiercona studnia głębinowa

Studnia dla dwóch działek pozwolenia

Studnię głębinową lub wierconą wspólną dla dwóch nieruchomości (obsługującą dwie sąsiednie działki) można zlokalizować w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki lub nawet na samej granicy z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych przepisami odległości.
Nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego dla studni głębinowych lub wierconych wykonywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego nie trzeba również dla nich ustanawiać stref ochronnych (stref).

Wiercona studnia głębinowa

Strefa ochronna

Dla studni głębinowych lub wierconych dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego bezpośrednia strefa ochronna wyłączona z jakiejkolwiek innej działalności wynosi 10 m od obudowy studni. Strefę taką najlepiej obsiać trawą oraz ogrodzić.

Wiercona studnia głębinowa

Nie potrzeba pozwolenia

Wiercenie studni na potrzeby własne do 30 m nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Copyright © 2018 Tnm.pl